Paracetamol comp

Van het merk Sandoz

Er zijn helaas geen Paracetamol comp aanbiedingen op het moment.

Berichtje ontvangen zodra er aanbiedingen zijn?

Laat je emailadres hier achter, dan laten wij je met een kort berichtje per email weten wanneer er Paracetamol comp aanbiedingen zijn. Zo zorg je dat jij als eerste op de hoogte bent, en het item voor de scherpste sale prijs in de uitverkoop koopt.

Product omschrijving

Sandoz paracetamol/coffeïne tabletten\\nGeneesmiddel: RVG 14976 U.A.D\\nParacetamol/coffeine Sandoz 500/50 mg wordt gebruikt bij hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.\\n\\nSamenstelling\\nWerkzame stoffen: \\n\\nParacetamol\\nCoffeïne\\nHulpstoffen\\nMaïszetmeel\\nGelatine (E485)\\nCroscarmellosenatrium (E468)\\nMagnesiumstearaat (E470b)\\n\\n\\nDosering\\n\\nVolwassenen en kinderen vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht):\\n1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag.\\n\\n\\nKinderen:\\n\\n6 ? 9 jaar: ½ tablet per keer, maximaal 4-6 keer per dag;\\n9 ? 12 jaar: 1 tablet per keer, maximaal 3-4 keer per dag;\\n12 ? 15 jaar: 1 tablet per keer, maximaal 4-6 keer per dag.\\n\\n\\nGebruik\\n\\nTussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.\\nWijze van inname:\\nDe tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden, of de tabletten in water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken\\nGeschikt voor kinderen vanaf 6 jaar\\n\\n\\nNiet gebruiken bij:\\nAls u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.\\n\\n\\nExtra voorzichtig bij:\\nNeem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.\\n- wanneer u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen;\\n- Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)\\n- Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)\\n- Syndroom van Gilbert\\n- Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie\\n- Hemolytische anemie\\n- Uitdroging\\n- Chronische ondervoeding\\n- Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)\\n- wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever.\\n- wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren; neem in deze gevallen contact op met uw arts.\\nLangdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.\\n\\n\\nInname met ander geneesmiddel:\\nNeem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:\\n- Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)\\n- Bepaalde antidepressiva\\n- Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)\\n- Chlooramfenicol (een antibioticum)\\n- Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)\\n- Colestyramine (cholesterolverlagend middel)\\n- Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)\\n- Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)\\n- Salicylamide (een pijnstiller)\\n- Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)\\n- Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)\\n\\nInname in combinatie met voedsel en drank:\\nBij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 tabletten). Langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan eerder leverbeschadiging veroorzaken bij een overdosering met dit middel.\\n\\nInname bij zwangerschap en borstvoeding:\\nBent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.\\n\\nZwangerschap:\\n\\nParacetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Overmatig gebruik van coffeïne bevattende producten dient te worden vermeden.\\n\\nBorstvoeding:\\n\\nHoewel paracetamol en coffeïne in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.\\n\\nInname bij rijvaardigheid en reactievermogen:\\n\\nVoor zover bekend heeft dit middel geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.\\n\\nMogelijke bijwerkingen\\n\\nDe volgende bijwerkingen kunnen optreden:\\nZelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers)\\n- Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie\\n- Allergieën (exclusief angio-oedeem)\\n- Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht\\n- Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria)\\n- Overdosering en vergiftiging\\n- Depressie, verwardheid en hallucinaties\\n- Tremor en hoofdpijn\\n- Wazig zien\\n- Oedeem\\n- Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken\\n- Duizeligheid, koorts en slaperigheid\\n\\nZeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers)\\n- Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)\\n- Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.\\n- Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID?s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).\\n- Leververgiftiging\\n- Huiduitslag (exantheem)\\n- Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)\\n- Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties\\n\\nNiet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):\\n- Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolysegeneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.\\n- Nervositeit, duizeligheid\\n\\nBewaren\\nBuiten het zicht en bereik van kinderen houden.\\nBewaar de tabletten in de originele verpakking beneden 25°C\\n\\nVerantwoordelijk voor het in de handel brengen:\\nSandoz B.V.\\nVeluwezoom 22\\n1327 AH Almere

Specificaties

Merk Sandoz
EAN 8712371004687